Poslanie spoločnosti

Poslaním spoločnosti GEMOR FASHION, s.r.o. je stať sa spoločnosťou profesionálne zabezpečujúcou komplexné činnosti (vývoj, výroba a servis) v oblasti produkcie konfekcie tak pre zahraničné trhy, ako aj pre domáci trh. Zabezpečiť kvalitu produktov u subdodávateľov výberom a hodnotením dodávateľov.

Hodnoty spoločnosti

 • Čestnosť a morálnosť v podnikaní
 • Orientácia na potreby zákazníka – neustále zvyšovanie spokojnosti
 • Vysoká odbornosť a profesionalita
 • Lojalita
 • Kontinuálne zlepšovanie v oblasti kvality, environmentu, BOZP a informačnej bezpečnosti
 • Priateľské správanie sa k životnému prostrediu
  (Ochrana životného prostredia – minimalizovanie negatívnych vplyvov na životné prostredie, prevencia znečisťovania a dodržiavanie právnych a iných požiadaviek).
 • Dodržiavanie zásad BOZP – prevenciou predchádzať úrazom a poškodeniu zdravia.
  (Ochrana zdravia pracovníkov – minimalizovanie negatívnych vplyvov pracovného prostredia, vybavenia a zariadení na zdravie pracovníkov a dodržiavanie právnych a iných požiadaviek).
 • Zabezpečenie dostupnosti, integrity a dôvernosti údajov a informácií
  (Aktívny prístup k plneniu aplikovateľných požiadaviek a zlepšovaniu informačnej bezpečnosti – ochrany údajov a informácií v súlade s požiadavkami právnych predpisov, zákazníkov a vedenia spoločnosti stanovených v interných predpisoch)